Energiatanúsítvány, Energetikai tanúsítvány Miskolcon és Borsod megyében!

Otthon melege

Otthon Melege Program

Az Otthon Melege program pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

 •  1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik az épülete,

 • egylakásos (önálló) családi háza van, (egy épületben két vagy több lakás van vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat)

 • legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik

 • a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van és a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi számlákkal igazolni kell)

 • azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot

  Támogatott tevékenységek

 • nyílászárócsere

 • hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése

 • napelem (elektromos áram termelő), napkollektor (meleg víz termelő) beépítése

 • fűtés korszerűsítés, kondenzációs -, faelgázosító -, biomassza -, pellet kazán beépítés

  Az alprogram részletei

 • A rendelkezésre álló keretösszege 5 milliárd forint, mely 2 ezer ház korszerűsítését segítheti.

 • A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alább látható maximális 55%-os támogatás esetén legalább bő 4,5 milliós beruházást előre saját zsebből kell megvalósítani és az erről keletkezett, benyújtott számlák alapján kapjuk meg a támogatást utólag.

 • A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) vesz részt.

 • Szükség esetén a Támogató a régiók között átcsoportosíthatja a forrásokat.

 • A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be.

 • A pályázatot benyújtani 2017. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

 • Az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen.

 • A pályázókat pályázati díj nem terheli.

 • A pályázatbenyújtó felület elérhetőségéről az NFSI 2017. április 30. napjáig nyújt tájékoztatást.

 • A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva.

  Kik jogosultak a pályázatra?

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek

 • hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező családi házak tulajdonosai

  Kizárják a pályázatból, aki

 • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik

 • a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz

 • nem természetes személy

 • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel

 • kiskorú természetes személy

 • cselekvőképtelen természetes személy

  A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

  A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 – 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.