Energiatanúsítvány, Energetikai tanúsítvány Miskolcon és Borsod megyében!

Energetikai Pályázatok

 

2021-ben ÚJ - 100%-os támogatású pályázat magánszemélyeknek napelemre és fűtéskorszerűsítésre!

 

 

Otthon Melege Program

Az Otthon Melege program pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

  •  1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik az épülete,

  • egylakásos (önálló) családi háza van, (egy épületben két vagy több lakás van vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat)

  • legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik

  • a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van és a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi számlákkal igazolni kell)

  • azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot

   Támogatott tevékenységek

   • nyílászárócsere

   • hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése

   • napelem (elektromos áram termelő), napkollektor (meleg víz termelő) beépítése

   • fűtés korszerűsítés, kondenzációs -, faelgázosító -, biomassza -, pellet kazán beépítés

    Az alprogram részletei

   • A rendelkezésre álló keretösszege 5 milliárd forint, mely 2 ezer ház korszerűsítését segítheti.

   • A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alább látható maximális 55%-os támogatás esetén legalább bő 4,5 milliós beruházást előre saját zsebből kell megvalósítani és az erről keletkezett, benyújtott számlák alapján kapjuk meg a támogatást utólag.

   • A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) vesz részt.

   • Szükség esetén a Támogató a régiók között átcsoportosíthatja a forrásokat.

   • A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be.

   • A pályázatot benyújtani 2017. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

   • Az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen.

   • A pályázókat pályázati díj nem terheli.

   • A pályázatbenyújtó felület elérhetőségéről az NFSI 2017. április 30. napjáig nyújt tájékoztatást.

   • A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva.

    Kik jogosultak a pályázatra?

   • magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek

   • hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező családi házak tulajdonosai

    Kizárják a pályázatból, aki

   • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik

   • a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz

   • nem természetes személy

   • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel

   • kiskorú természetes személy

   • cselekvőképtelen természetes személy

    A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

   • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

   • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

   • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

   • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

    A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 – 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.